Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

B-PHINE WELLNESS hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het priveĢleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die u via onze website en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten aan ons meedeelt, verwerken wij strikt vertrouwelijk. Zij worden verwerkt waarvoor onze website werd opgesteld.

Deze gegevens worden verzameld omwille van gegevensbescherming en om onze online diensten te optimaliseren en verbeteren. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: bijvoorbeeld ons klantenbeheer, verwerking van bestellingen (zie webshop), versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, publiciteit of marketingdoeleinden, bij gebruik van contactformulier op de website, online reservaties,...enz.

B-phine wellness kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

4. Uw rechten

U kan ten allen tijden uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@b-phine.be Deze rechten zijn:

  • het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen.
  • het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld.
  • het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek.
  • het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt.
  • het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op uw rechten.

5. Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar ons bedrijf en geen diensten aanvragen, of andere rechtsbehandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

6. Wijziging van de site

Ons bedrijf kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacy beleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen of de inhoud van de site wijzigen.

Alles op een rijtje

Al onze diensten & faciliteiten

Website by Brainlane